Egzamin na uprawnienia budowalne – co warto wiedzieć?

Uprawnienia branży budowlanej to z całkowitą czyli stu procentową pewnością poszerzenie umiejętności oraz kompetencji, które są poszukiwane przez pracodawców biznesie budowlanej. Warto mieć na uwadze jednak o tym, że uprawnienia budowlane mogą uzyskać tylko osoby, które zdadzą pozytywnie obie części egzamin organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Co więcej przed przystąpieniem do takiego egzaminu powinno się sprawdzić, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami mamy do tego w ogóle prawo, a więc spełniamy wymagania.

Oczekiwania nałożone na kandydatów dotyczą zarówno posiadania wykształcenia kierunkowego, jak także odbycia należycie długiego stażu w budownictwie. Dopiero sposoby spełniające te wymogi mogą zapisać się na egzamin i przystąpić do obu jego części, a mianowicie do testu, a następnie do części ustnej zdawanej przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną.
Budownictwo – w jaki sposób dostać dodatkowe uprawnienia?
Na początku należy wyjaśnić, że uprawnienia w biznesie budowlanej to bardzo pożądane kwalifikacje, które umożliwiają samodzielne prowadzenie prac technicznych w zakresie zarówno projektowania jak również kierowania robotami budowlanymi czy również nadzorowania projektu budowlanego. Warto być świadomym o tym, że takie uprawnienia dzielą się na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, ale w obrębie nich charakteryzuje się również szereg specjalności. Jest to specjalność architektoniczna konstrukcyjno-budowlana instalacyjna czy również inżynieryjna. Jeśli chodzi o specjalność inżynieryjną, to tutaj odróżnia się mostową drogą kolejową wyburzeniową oraz hydrotechniczną. Natomiast w obrębie specjalności instalacyjnej odznacza się specjalność związaną z instalacjami i urządzeniami a także sieciami telekomunikacyjnymi sanitarnymi gazowymi czy również elektroenergetycznymi. Przystępując do egzaminu na uprawnienia budowlane powinniśmy wybrać specjalność, w obrębie której uzyskamy takie dodatkowe kompetencje. Powinniśmy posiadać także świadomość, że takie uprawnienia mogą być wydawane bez ograniczeń lub także formie ograniczonej. Jeżeli chodzi o na prawdę bardzo często wybierane uprawnienia elektryczne to dotyczą one zarówno projektowania jak również kierowania pracami związanymi z wykonywaniem zarówno sieci jak także urządzeń i instalacji elektroenergetycznych kolejowych czy także elektrycznych.

Źródło: uprawnienia budowlane.