Doradztwo ochrona środowiska

Sposób oddziaływania poszczególnych przedsiębiorstw na środowisko naturalne jest bardzo różny. Jedne firmy mogą praktycznie w ogóle nie wpływać negatywnie na środowisko, jednak inne firmy mogą generować odpady, które będą doprowadzały do systematycznej degradacji środowiska. Wtedy konieczne jest specjalne sprawozdanie z ochrony środowiska, które informuje na temat możliwości postępowania z odpadami w firmie oraz przekazuje do Urzędu Ochrony Środowiska informacje dotyczące standardów pracy w konkretnym zakładzie produkcyjnym.

Do grupy firm, które muszą zyskać specjalne pozwolenie należą firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, firmy z branży produkcji ciężkiej, te, które produkują elektronikę, urządzenia i maszyny, oraz firmy zajmujące się produkcją niebezpiecznych gazów, cieczy i innych materiałów. Takie firmy muszą przejść pozytywnie specjalny raport środowiskowy, który będzie dotyczył całościowego sposobu ich funkcjonowania. Raport jest sporządzany przez niezależnych specjalistów, którzy wizytuje firmę i oceniają wszystkie aspekty jej działania. Wizytacja trwa zwykle kilka dni i są one w pełni poświęcone całościowej ocenie sposobu działania wybranego przedsiębiorstwa. Specjaliści bardzo restrykcyjnie oceniają, czy firma zdaje sobie sprawę z sposobu swojego działania a także wpływu na środowisko i czy wykorzystuje wszelkie możliwe środki, które będą ograniczały ten wpływ. W razie konieczności fachowcy udzielają też rad, ale tak w rzeczywistości doradztwo środowiskowe dla firmy powinno być dostarczane z zewnątrz, przez firmę, która się w takich działaniach specjalizuje. Takie firmy też poddają przedsiębiorstwa ocenie i wskazują słabe strony a także mocne strony, a w przypadku tych drugich sposoby wykorzystania tych mocnych stron na swoją korzyść. W każdym przypadku sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie, gdyż sposób działania poszczególnych firm odbiega od siebie diametralnie, a zastosowane rozwiązania muszą być dobrane doskonale do specyfiki działania dokładnie sprecyzowanej firmy, do jej możliwości oraz potrzeb.

Sprawdź tutaj: audyt ekologiczny.