Co to jest faktoring

Każda firma, która opiera swoją bieżącą działalność na pieniądzach spływających z faktur, powinna sprawdzić wnikliwie, co to jest faktoring i zastanowić się nad takim rozwiązaniem w swojej firmie. Faktoring to jedna z możliwości finansowania swojej działalności. Polega on na tym, że wystawioną dla kogoś fakturę przekazuje się do firmy faktoringowej.

Ta opłaca ją w czasie kilku dni, a w pewnych przypadkach nawet 24 godzin. Dzięki temu z faktury, która ma dość długi termin płatności, można posiadać pieniądze zaraz. Nie trzeba czekać aż odbiorca ją opłaci. Faktoring to rozwiązanie korzystne dla obu stron transakcji. Odbiorca dostaje długi termin spłaty należności, czyli może opłacić fakturę wręcz po 90 dniach. Zaś wystawiający ją ma pieniądze znacznie szybciej właśnie z faktoringu. Co ważne, firma faktoringowa, nie podchodzi do swoich klientów tak restrykcyjnie, jak robią to banki. Dlatego też faktoring jest korzystniejszy od towarów, które oferują właśnie banki. Po pierwsze środki uzyskane w ramach faktoringu można przeznaczyć na dowolny cel. Czasami środki finansowe z kredytu obrotowego mogą być przeznaczone tylko na bieżącą działalność a nie chociażby na zus, czy podatek w urzędzie skarbowym albo cło. Faktoring jest dostępny także dla tych firm, które nie mają udokumentowanej historii finansowej. W praktyce znaczy to, że można założyć jednoosobową działalność gospodarczą i od razu podpisać umowę z firmą faktoringową. Nie ma konieczności posiadania doświadczenia na rynku. To jest jednoznaczne z tym, że faktoringowi będzie podlegać już pierwsza wystawiona faktura. Niezwykle popularny jest faktoring z regresem, nierzadko nazywany także faktoringiem niepełnym. Jeżeli firma decyduje się na pełny faktoring, czyli bez regresu, oddaje także na rzecz firmy faktoringowej ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Pełny faktoring jest droższy i obwarowany ewidentnymi zależnościami. O ile chodzi o faktoring z regresem, dostępny jest dla każdego przedsiębiorcy. Dosłownie takiego, który dopiero rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i wystawia własne pierwsze faktury.

Więcej informacji na stronie: faktoring co to.