Czym jest cesja faktury

Faktoring to korzystna metoda finansowania bieżących faktur, gdy termin ich płatności jest odległy. Korzystają z niego zarówno duże firmy, jak i niezbyt duże przedsiębiorstwa. Tak rzeczywiście, nie jest ważne, jak dużą gotówką firma obraca i na jak spore kwoty wystawia faktury.

Dla faktora ważne jest to, że prowadzi sumiennie pełną księgowość i jest wiarygodna finansowo. W praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorstwo wystawia faktury z długim terminem płatności. Może on wynosić wręcz 120 dni. W tym okresie faktura jest cedowana na faktora, który wpłaca jej wartość w części albo zupełnie na konto przedsiębiorstwa. Dzięki temu można od razu przeznaczać te środki na bieżącą działalność. A płatnik ma wiele czasu na opłacenie należności. To rozwiązanie korzystne dla obu stron, dlatego wiele firm bardzo chętnie przystaje na taką formę realizowania płatności. Prowadząc działalność gospodarcza powinno się mieć świadomość tego czym jest faktoring i czym na pewno nie jest. Wielu przedsiębiorców błędnie utożsamia go z windykacją należności. Tymczasem faktury, które są przedmiotem faktoringu nie są przeterminowane, nie można zatem w żaden sposób żądać ich spłaty. Dopiero, gdy minie termin płatności, można rozpocząć działania o charakterze windykacyjnym i wysyłać ponaglenia dotyczące spłaty. Faktoring dla firm jest całkowicie bezpieczny i wpisuje się w legalne formy finansowania działalności firmy. A przy tym, może zdarzyć się tak, że firma będzie posiadać kłopot z uzyskaniem kredytu na prowadzoną działalność. Dzięki usłudze faktoringu nie musi go zaciągać, bo środki finansowe za faktury ma płacone prawie że od razu. Faktoring pozwala zachować płynność finansową i uwalnia od problemów z gotówką na bieżącą działalność. Rynek faktoringu w Polsce ciągle się rozwija i z roku na rok korzysta z niego coraz więcej przedsiębiorstw. Istnieje kilka firm faktoringu a jedną z nich jest faktoring cichy, zupełnie inaczej zwany niejawnym. Każda firma może indywidualnie zaimplementować formę finansowania do swoich potrzeb. Najczęściej oferta faktoringu przygotowywana jest dla przedsiębiorstw indywidualnie, by całkowicie odpowiadać na ich potrzeby.

Więcej informacji: czym jest faktoring.