Pomoc prawna dla frankowiczów

Nie ulega wątpliwości, że osoby, które posiadają kredyty frankowe są w niezwykle trudnej sytuacji, ponieważ saldo zadłużenia nieustannie wzrasta, muszą każdego miesiąca płacić wyższą ratę, a wahania kursowe franka szwajcarskiego nie ustają. Warto dodać jednakże o tym, że w takim wypadku nie można się załamywać, a należy poszukiwać pomocy, która udzielana jest w głównej mierze przez kancelarie prawne, które specjalizują się w prowadzeniu spraw ludzi, którzy posiadają umowy z bankami dotyczącymi kredytów we frankach szwajcarskich. Należy podkreślić, że z miesiąca na miesiąc pojawia się coraz więcej korzystnych dla klientów orzeczeń sądowych, które wskazują, że banki wprowadzały kredytobiorców w błąd informując w głównej mierze o tym, że frank szwajcarski to waluta stabilna w niewielkim stopniu narażona na wahania kursowe.

Kredyt we franku szwajcarskim – gdzie poszukiwać pomocy?
Należy podkreślić, że jeśli zaciągnęliśmy kredyt w banku udzielany w frankach szwajcarskich, to możemy korzystać z pomocy doświadczonego prawnika. W pierwszej kolejności pomoc frankowiczom polega na dokładnym przeanalizowaniu umowy z takim bankiem, aby stwierdzić, czy umowa zawiera wady prawne, jak również klauzule niedozwolone, które są podstawą do tego, by skierować sprawę do sądu. W sytuacji wystąpienia takich wad prawnych mamy ogromne szanse na korzystne rozstrzygnięcie sądowe, włącznie z unieważnieniem całego kredytu. Znaczy to, że nie będziemy musieli dalej spłacać takiego kredytu, co więcej to bank będzie nam winien środki finansowe za nadpłacone przez nas raty. Dlatego też warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, które specjalizują się wyłącznie w prowadzeniu spraw związanych z kredytami frankowymi. Warto zdawać sobie sprawę też o tym, że unieważnienie kredytu to nie jedyne rozwiązanie korzystne dla kredytobiorców z takimi zobowiązaniami finansowymi, ponieważ jest jeszcze odfrankowienie kredytu. Podstawową do takich korzystnych dla kredytobiorców wyroków jest uzasadnienie występowania w umowie niedozwolonych zapisów. A przy tym, częstą praktyką banków było wprowadzanie klientów w błąd dotyczące nieprawdziwych informacji o kursie walutowym. Stąd też sądy coraz częściej orzekają wyroki na stronę kredytobiorców, którzy nie zdawali sobie sprawy z ogromnego ryzyka.

Polecam: pomoc frankowiczom Legnica.