Badanie gruntu

Struktura geologiczna Polski jest bardzo zróżnicowana. Mamy zarówno na prawdę dużo wyjątkowo stabilnych gruntów nadających się pod budowę wręcz największych i najcięższych obiektów, jak i gruntów niewiele stabilnych i co ważne, znajdujących się w dużych miastach i w miejscach atrakcyjnych pod względem tworzenia nowych nieruchomości. Inwestorzy, którzy planują budowę domów mieszkalnych lub innych obiektów muszą na prawdę często spełnić wiele restrykcyjnych wymogów, oraz przedtem utworzyć badania stwierdzające, czy grunt nadaje się do tego, by postawić na nim obiekt o konkretnych parametrach i w danej technologii.

W sytuacji niewiadomego stanu gruntu kreuje się odwierty geotechniczne Łódź. Na terenie Łodzi i okolic takie odwierty są coraz częściej wykonywane, gdyż wymaganie utworzenia takich odwiertów jest stawiane prawem. Inwestor musi poinformować wydział budownictwa, czy grunt nadaje się pod budowę czy ma wystarczającą stabilność, a struktura ziemi wytrzyma napór tak ciężkiej konstrukcji. Jeśli te wymagania zostaną spełnione, inwestor otrzyma pozwolenie na budowę. Jeżeli już grunt pozostawia wiele do życzenia, będzie trzeba go wzmocnić wybranymi technikami albo zaistnieje konieczność odstąpienia od dobrego pomysłu budowy w konkretnym miejscu i wybrania innej zlokalizowania. W tej chwili buduje się jednakże wręcz w najtrudniejszych miejscach, a badanie gruntu pozwala stwierdzić, jakie techniki trzeba zastosować. Badania geologiczne zwiększają całkowity koszt budowy, a jeszcze większy staje się w momencie, kiedy należy przygotować grunt. Jest natomiast dobra strona tej sytuacji, gdyż zwykle takie grunty wymagające przygotowania pod budowę są zwyczajnie tańsze, a więc mimo wyższych wydatków można kupić ziemię po niższej cenie, a ostatecznie inwestycja może się okazać dosłownie opłacalna. W szczególności w przypadku, gdy budowane są obiekty komercyjne, mające później zarabiać, np galerie czy apartamentowce. Wówczas badania gruntu są prawie że konieczne, bo inwestycja jest zbyt kosztowna, by mogła się skończyć niepowodzeniem.

Więcej: odwierty geotechniczne łódź