Bezpieczne kosmetyki – jak je rozpoznać?

Wymogi prawne kosmetyków to nieodłączny szczegół ich wprowadzania na rynek. Jakie zasady powinno się spełnić, by kosmetyk mógł być sprzedawany w Polsce i UE? O tym dowiecie się z niniejszego artykułu.
Proces wprowadzania kosmetyku na rynek jest bardzo rozbudowany i wymaga spełnienia szeregu wymogów prawnych.

Jednym z najważniejszych dokumentów, które trzeba uzyskać przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu, jest pozwolenie na jego wprowadzenie na rynek. To właśnie ten dokument potwierdza, że kosmetyk spełnia wszystkie wymogi prawa i jest bezpieczny dla użytkowników. Aby pozyskać pozwolenie na wprowadzenie kosmetyku na rynek, należy spełnić szereg wymogów formalnych, zgodnych z przepisami UE.
Przede wszystkim, przed wprowadzeniem kosmetyku na rynek, trzeba przeprowadzić jego ocenę bezpieczeństwa. Polega to na zbadaniu składu kosmetyku pod względem ewentualnych szkodliwych składników, które mogłyby wpłynąć na zdrowie użytkownika. W tym celu producent musi wykazać, że kosmetyk jest bezpieczny dla zdrowia ludzkiego w przewidywalnych warunkach użytkowania.
Zgodnie z rozporządzeniem, przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu, producent musi zgłosić go do portalu europejskiego. Następnie musi on przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa kosmetyku, na bazie której zostanie wydane pozwolenie na jego wprowadzenie na rynek.
Wymogi prawne dotyczące kosmetyków dotyczą też ich składu i oznakowania. Producent musi wskazać dokładny skład kosmetyku a także jego właściwości i wykorzystanie. Na opakowaniu muszą znaleźć się również informacje o terminie ważności oraz sposobie przechowywania.
Ponadto, producent musi zadbać o odpowiednią dokumentację kosmetyku, która będzie zawierała informacje o jego składzie, właściwościach, ocenie bezpieczeństwa a także sposobie produkcji. Wszystkie dokumenty muszą być przechowywane przez producenta przez okres co najmniej 10 lat.
Ważnym elementem wprowadzania kosmetyków na rynek jest też prowadzenie adekwatnej dokumentacji dotyczącej reklamacji.

Więcej: Cosmetosafe