Notariusz w Łodzi

U notariusza można załatwić wiele spraw związanych z mieszkaniami, domami czy działkami, w tym sprzedaż nieruchomości, jej zakup, wykonanie darowizny, ustanowienie współwłasności, a następnie inne sprawy powiązane z nieruchomością. Kancelaria notarialna Łódź jest miejscem, w którym wiele z owych spraw można załatwić nawet w godzinę, niemniej jednak należycie wcześnie należy się umówić z notariuszem, byśmy byli przyjęci w konkretnym terminie. Sprawy związane z mieszkaniami i domami nie mogą być załatwione na drodze zwykłej umowy cywilnoprawnej, gdyż taka umowa nie będzie honorowana w żadnym z urzędów.

Żeby w ogóle można uznać ją za bardzo ważną, musi być sporządzona przez notariusza w trakcie specjalnego posiedzenia. Notariusz Łódź Bałuty pomoże nam załatwić sprawy związane z mieszkaniami i domami. Nie można jednak przyjąć, że notariusz zajmuje się wyłącznie i tylko mieszkaniami i domami, gdyż jego kompetencje pozwalają również na przygotowywanie innych umów, na przykład testamentów potwierdzonych notarialnie, czyli jedynych testamentów, które są istotne dla sądów. Powinno się się umówić bez wątpienia odpowiednio wcześnie na wizytę, lecz czas oczekiwania nie jest wcale długi i wynosi zwykle kilka dni. Na wizytę u notariusza muszą się stawić obie strony transakcji wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dokumentami stwierdzającym własność nieruchomości, czyli z aktami notarialnymi oraz numerami ksiąg wieczystych, o ile zostały one ustanowione dla nieruchomości. Zapłata za nieruchomość powinna się odbyć w kancelarii notarialnej, aczkolwiek często dzieje się tak, że obie strony dokonują rozliczenia w innych okolicznościach. Jest to bez wątpienia dozwolone, aczkolwiek bezpieczniejszym rozstrzygnięciem byłoby przekazanie pieniędzy u notariusza, bo wtedy może on poświadczyć jako świadek, że zapłacona kwota była z dużą uwagą tożsama, jak ta zawarta w umowie notarialnej. Po wizycie u notariusza żadna ze stron transakcji nie musi już dokonywać innych formalnych. Po zakupie kupujący ma obowiązek odprowadzenia do Urzędu Skarbowego tak zwanego wzbogacenia, ale jest ono doliczane do taksy notarialnej i notariusz Łódź Widzew reguluje tę płatność w urzędzie skarbowym.

Dodatkowe informacje: notariusze łódź.