Jakie dokumenty musi posiadać cudzoziemiec?

W ostatnich latach coraz więcej cudzoziemców pracuje na terenie Polski. Należy pamiętać, że legalizacja pobytu a także pracy wymaga załatwienia formalności oficjalnych, co wiąże się ze znajomością przepisów. Jednakże wiele ludzi przybywających do Polski z zagranicy nie orientuje się w bieżących przepisach i ma duże trudności, by sformalizować swój pobyt na terenie Polski.

W takich wypadkach warto skorzystać z usług profesjonalnych firm, które specjalizują się w uzyskiwaniu pozwoleń na pobyt oraz pracę cudzoziemców.
Legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie Polski – co trzeba mieć świadomość tego?
Głównie powinno się podkreślić, że firmy zajmujące się kompleksową a także profesjonalną obsługą cudzoziemców w znacznym stopniu przyspieszają zyskanie niezbędnych pozwoleń a także dokumentów zezwalających na legalny pobyt. W takich firmach zatrudnieni są pracownicy, którzy doskonale wiedzą, jak przejść wszystkie procedury formalne i urzędowe, by uzyskać wszystkie odpowiednie dokumenty. A jednym z priorytetowych dokumentów, które powinien mieć obcokrajowiec, jest karta pobytu. Jest to dokument wydawany na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. W przypadku pobytu stałego karta wydawana jest na aż dziesięć lat. Warto też dodać, że jest to dokument stanowiący o tożsamości danej osoby, jak także dokument podróżny, który daje możliwość cudzoziemcowi swobodne poruszanie się po państwach należących do strefy Schengen. Powinno się także pamiętać, że zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest tylko w oparciu o uzasadnienie, które jest w prawidłowy sposób udokumentowane. Najczęściej do wniosku dołączana jest umowa z pracodawcą, co jest respektowane przez urzędy i wiąże się z pozytywną decyzją. Z usług firm, które zajmują się obsługą cudzoziemców, coraz częściej korzystają też pracodawcy, którzy zamierzają sprowadzić z poza granic pracowników do swojej firmy. Dzięki skorzystaniu z fachowych usług w szybki oraz sprawny sposób uzyskują konieczne dokumenty zezwalające na legalny pobyt w Polsce cudzoziemców. Pamiętajmy, że wyłącznie takie dokumenty zezwalają na legalną pracę na terenie Polski. Jest to więc rozwiązanie komfortowe, które daje możliwość uniknąć wizyt w różnorakich urzędach. Nie jest więc zaskoczeniem, że znaczenie tej usługi ciągle rośnie i korzysta z niej coraz więcej osób.

Sprawdź również informacje na stronie: zezwolenie na pobyt czasowy.